סגנון תצוגה:
View: 16/ 32/ ALL
 • F6534

  סט הזמנה ומעטפה גודל 16/23 מעטפות כיס נייר נווה מט איטלקי 250 גר. כריכה נייר  260 גר. | בחיתוך לייזר והדפסה "12" בחיתוך וחיבור סרט טקסט מודפס על נייר תואם למעטפה | הדפסה דיגיטלית | הצמדה חבק לסגירת המעטפה בעיצוב תואם להזמנה | הדפסה דיגיטלית

 • F6533

  סט הזמנה ומעטפה גודל 16/23 מעטפות כיס נייר נווה מט איטלקי 250 גר. תחתית נייר מטל פטל 260 גר. | בחיתוך לייזר הזמנה נייר תואם למעטפה | הדפסה דיגיטלית מדבקות לסגירת המעטפה

 • F6532

  מעטפה נייר מטאל קורל 18/18 לוגו על המעטפה בהטבעת כסף הזמנה נייר מטאל קורל טקסט בהטבעת כסף מדבקות לסגירת המעטפה

 • F6531

  סט הזמנה ומעטפה גודל 8/28 נייר מטל פנינה מעטפה כולל הטבעת זהב של לוגו הזמנה הדפסה דיגיטלית והטבעת זהב בצד החיצוני מדבקות לסירת המעטפה

 • F6530

  מעטפה 16/23 נייר מטאל קורל לוגו על המעטפה בהטבעת כסף הזמנה כרטיס בודד - הדפסה דיגיטלית של תמונה | טקסט בהטבעת כסף

 • F6529

  מעטפה 18/25 נייר מטל קורל | כולל הטבעת זהב כריכה נייר מטל קקורל  |  הטבעת זהב דף פנימי מטל פנינה | הדפסה דיגיטלית ולוגו בהטבעת זהב כרטיס 10/15 נייר פנינה - הדפסה דיגיטלית ולוגו שוב בהטבעת זהב סרט סטאן לסגירת המעטפה

 • F6528

  סט הזמנה ומעטפת קריכה קשה דפים פנימים כמו ספר טקסטים ולוגו בהטבעת כסף

 • L0655

  סט הזמנה ומעטפה גודל 18/18 מעטפות נייר מטל קורל 280 גר. חיצוני נייר בורדו איטלקי 250 גר. | בחיתוך לייזר הזמנה נייר מטל קורל 280 גר. תואם למעטפה| טקסט בהטבעת כסף הצמדה מדבקות לסגירת המעטפה

 • F6518

  סט הזמנה ומעטפה גודל 16/23 מעטפה נייר מטל קורל | סרט סטן לסגירת המעטפה | תווית עם לוגו בחיתוך לייזר הזמנת מניפה - 4 שכבות בחיתוך לייזר והדפסה דיגיטלית חיבור ניט

 • F6519

  סט הזמנה ומעטפה גודל 21/21 מעטפה נייר מטל פנינה כולל ביטנה בהדפסה הזמנה ב-3 שכבות | הצמדה עליון חיתוך לייזר | שלוש לבבות מתחברים בלב אחד נוסח על נייר תואם למעטפה בהדפסה מדבקות לסגירת המעטפה

 • F6520

  סט הזמנה במעטפה גודל 21/21 מעטפות נייר נווה איטלקי | כולל ביטנה בהדפסה הזמנת מניפה בחיתוך לייזר נייר מטל פטל 280 גר. עליון הזמנה נייר תואם למעטפה בהדפסה דיגיטלית סרט סטן

 • F6521

  סט הזמנה ומעטפה גודל 18/18 מעטפה נייר מטל ציטרין | סרט סטן לסגירת המעטפה הזמנה ב-3 חלקים בהצמדה עליון שילוב חיתוך לייזר והדפסה דיגיטלית טקסט בהדפסה דיגיטלית

 • F6525

  מעטפות נייר נווה איטלקי גודל 16/23 הזמנה תחתית נייר מטל פטל | חיתוך לייזר עליון נייר תואם למעטפה | הדפסה הצמדה מדבקות לסגירת המעטפות

 • F6524

  מעטפות נייר נווה איטלקי גודל 17/17 חיצוני - כיס נייר בורדו מט איטלקי | חיתוך לייזר הזמנה נייר תואם למעטפה | הדפסה דיגיטלית מדבקות לסגירת המעטפה

 • F6522

  מעטפות נייר נווה איטלקי גודל 20/15 הזמנה בחיתוך לייזר - חיצוני נייר מטל פטל דף פנימי נייר מטל לבן מדבקות לסגירת המעטפה

 • F6523

  מעטפות נייר נווה איטלקי גודל 17/17 הזמנה תחתית נייר מטל פטל | חיתוך לייזר עליון תואם למעטפה | הדפסה דיגיטלית הצמדה מדבקות לסגירת המעטפה