F6122

F6122AF6122B
  • מעטפה נייר מטאל ברונזה 21/21
  • לוגו על המעטפה בהטבעת ברונזה
  • תחתית מטאל ברונזה – חיתוך לייזר
  • הזמנה נייר מטאל קורל
  • טקסט בהטבעת ברונזה
  • מדבקות לסגירת המעטפה