F6094

1. מעטפה גודל 16.5/26 נייר מטל סילבר

2. הזמנה גודל 16/25

  • -תחתית נייר מטל סילבר בחיתוך לייזר
  • -עליון נייר לבן איטלקי תואם למעטפה
  • -כולל הצמדה
  • -נוסח הזמנה – הדפסה

3. מדבקות לסגירת המעטפות

*ניתן לשנות גוונים לפי תאם הלקוח

 

Call Now Button
נגישות