F6098

1. מעטפה גודל 16/23 נייר לבן איטלקי

2. הזמנה גודל 15/22

  • -תחתית נייר מטלי בחיתוך לייזר
  • -עליון נייר לבן איטלקי תואם למעטפה
  • -כולל הצמדה
  • -נוסח הזמנה – הדפסה

3. מדבקות לסגירת המעטפות

*ניתן לשנות גוונים לפי תאם הלקוח

 

Call Now Button
נגישות