• תיאור

תיאור

הזמנה גודל 15/15 | דף פנימי נייר מטל לבן 120 גר. | מעטפות 16/16

נגישות