L0644

1. מעטפה גודל 15.5/24.5 נייר מטל פנינה

2. הזמנה גודל .514.5/23

  • -תחתית נייר חום 300 גר. בחיתוך לייזר
  • -עליון נייר מטל פנינה תואם למעטפה
  • -כולל הצמדה
  • -נוסח הזמנה – הדפסה

3. מדבקות לסגירת המעטפות

*ניתן לשנות גוונים לפי תאם הלקוח

Call Now Button
נגישות