L0651

  • מעטפה 16/16 נייר מטל קורל | לוגו בהטבעת זהב
  • כריכה נייר מטל קורל | חיתוך לייזר | לוגו בהטבעת זהב
  • דף פנימי מטל פנינה | הדפסה דיגיטלית
  • מדבקות לסגירת ההזמנה | אופציה לסרט

Call Now Button
נגישות