L0663

  • סט הזמנה ומעטפה גודל 14/21
  • מעטפות כיס נייר נווה מט איטלקי 250 גר.
  • תחתית נייר מטל זהב 260 גר. | בחיתוך לייזר
  • הזמנה נייר תואם למעטפה | הדפסה דיגיטלית
  • מדבקות לסגירת המעטפה

Call Now Button
נגישות