P9009

  • הזמנה לבר מצווה גודל 18/18
  • מעטפה נייר מטל כחול ספיר | לוגו בהטבעת כסף
  • הזמנה פרספקס 3 מ”מ
  • טקסט בהטבעת לייזר כסף
  • גימור פינות עגולות – חיתוך לייזר
  • מדבקות לסגירת המעטפה

Call Now Button
נגישות